Directe noodhulp bij aardbeving

Een brief van Charles White, de Voorzitter van Frontlines International, op het moment van de
toezegging om fondsen te werven voor directe noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije
en Syrië.


Beste partner,

We hebben allemaal met ontzetting het nieuws gezien toen de aardbevingen en naschokken in
Turkije en Syrië op grote schaal mensenlevens en bezittingen verwoestte.
Bij de laatste telling oversteeg het dodenaantal van de aardbeving van 6 februari de 48.000 en het
aantal gewonden loopt in de honderdduizenden. De hulpverlening heeft Turkije bereikt en er is nog
veel meer nodig. Hulp aan Syrië bieden is een stuk moeilijker.

Frontlines International heeft zich toegewijd om richting 3 miljoen aan fondsen te werven om directe
noodhulp te bieden via een krachtig netwerk van locale kerkpartners in de gouvernementen Aleppo,
Hama, homs, Lattakia en Tartous. De locale kerk heeft onze hulp nodig om ‘zout en licht’ te zijn oor
de meest kwetsbare en ontheemde mensen in hun midden die het meest door de crisis zijn geraakt.

Doe met ons mee om de locale kerken in Syrië te versterken om noodhulp te bieden en het evangelie
te delen met de armen en kwetsbaren. De broers en zussen die we willen ondersteunen lijden
dagelijks aan religieuze onderdrukking en maatschappelijke marginalisering. Jezus zei: “Ik had honger
en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij drinken, ik was naakt en jullie gaven mij
kleding.” Wij dienen het Lichaam van Christus. Tegelijkertijd rusten wij hen toe om de liefde van
Christus te delen met wie Jezus nog niet kennen.

Bid alstublieft voor onze broers en zussen in Christus over heel Turkije en Syrië, dat God hen zal
beschermen en temidden van deze grote crisis zal gebruiken om mensen te wijzen op de Enige Die
werkelijk kan voorzien en ondersteunen: Jezus. En als u financieel wilt steunen, kunt u hier uw
bijdrage geven.

In Zijn naam,

Charles White
Voorzitter Frontlines International