Bid

Gebed is cruciaal!
We geloven dat gebed het belangrijkste fundament is van onze missie. Zonder gebed zijn we krachteloos.

We vragen jullie gebed voor de mannen en vrouwen die het Woord van God verkondigen en
verspreiden in gevaarlijke gebieden. Sommigen zijn erg eenzaam en zelfs hun eigen families kennen
de Here Jezus nog niet, waardoor ze erg alleen staan in hun bediening. Dank God dat Hij Zijn
aanwezigheid laat zien in hun bediening. Dank God dat Hij zijn aanwezigheid daar ook toont in
dromen en speciale ervaringen. Wie hun vertrouwen op Hem stellen, zullen niet beschaamd worden,
maar zullen hun ziel naar Hem oprichten!

Als Frontlinie zullen we om de week een podcast uitzenden waarin we jou als persoon of als gebedsgroep willen inspireren om te bidden voor de vervolgde kerk. In deze podcast zullen we een korte inspiratie geven vanuit Gods woord, het laatste nieuws delen van wat er speelt in de vervolgde kerk en we zullen komen met specifieke gebedspunten.

Vanaf september 2024 zal de podcast starten, klik voor het beluisteren van de podcast hier.
Wil jij je aanmelden voor onze gebedslijst? Klik dan hier.