De nood

Ruim 360 miljoen christenen leven in delen van de wereld waar zij voor hun geloof vervolgd worden.

De oplossing

Het verspreiden van Bijbels is essentieel. Bijbelkennis is van groot belang. Humanitaire hulp en noodhulp zijn cruciaal. Deze gelovigen hebben uw steun nodig om standvastig te blijven.

Onze Werkwijze

We zijn een pionierende organisatie. We willen snel ter plekke zijn waar de nood het hoogst is. Tijd kan het verschil maken.

TODO: home pagina