Wat we doen

 • We brengen HET WOORD VAN GOD onder de mensen en kerken die worden vervolgd om hoop en licht te bieden in de duisternis van hun beproevingen.
  Onze leidraad voor het leven is de Bijbel. In het Midden-Oosten, Centraal-Azië en de Golfregio kan alleen al het bezit van een Bijbel leiden tot felle vervolging en soms zelfs tot de dood. Het voorzien van gelovigen van Gods Woord geeft hen hoop.

 • We INFORMEREN en betrekken de kerk bij het omzien naar vervolgde christenen. De kerk is de bruid
  van Christus en hoe God ervoor heeft gekozen zich vandaag aan de wereld te openbaren.
  De wereldwijde kerk bestaat uit elke volgeling van Christus die geroepen is om de handen en voeten van Jezus in de wereld te zijn. Frontlinie is geroepen om de kerk te dienen waar vervolging een duidelijk en acuut gevaar vormt.
 • We DIENEN de vervolgde kerk over de hele wereld. De apostel Paulus informeerde de kerk over wijdverbreide vervolging van christenen en vroeg volgelingen van Christus om hun broeders en zusters in nood te helpen. De behoeften zijn er nog steeds. Daarom moeten christenen en kerken over de hele wereld weten dat vervolging wel degelijk bestaat in de 21e
  eeuw, zodat allerlei soorten hulpbronnen – gebedsondersteuning; financiële en materiële steun, en internationale steun – direct en snel naar de behoefte kunnen stromen.
 • We BEREIDEN de wereldwijde kerk voor op komende vervolging. Jezus vertelde zijn discipelen dat ze vervolgd zouden worden (Johannes 15:19-20). En we weten dat gelovigen die vandaag Jezus volgen, vervolgd zullen worden. Deze vervolging verdiept het karakter van de kerk en versterkt het vertrouwen dat deze christenen in God hebben.
  We worden geïnspireerd door dat moedige voorbeeld en vertellen hun verhaal wijd en zijd om de wereldwijde kerk voor te bereiden op komende vervolging.